لگو ایرانی

چند سالی است که برخی از تولیدکنندگان داخل کشور ، با راه اندازی خط تولید لگو ، اقدام به طراحی و ساخت برخی از انواع لگو ها را نموده اند . 

البته با توجه به جدید بودن تولید این نوع لگوها هنوز فاصله زیادی تا رقابت با سایر برندهای خارجی لگو ها دارند.

با این حال تولید و عرضه لگوی ایرانی ، قابل تقدیر بوده و آینده روشن تری برایش تصور می شود.از طرفی ، با توجه به تحریم ها و بالا بودن نرخ ارز ، رشد تولید لگو در ایران ، باعث کاهش هزینه ها و به نفع سبد خانوار می گردد.

 

انواع لگو های ایرانی

 لگو های ایرانی ، به 3 دسته کلی تقسیم می شوند :

 

لگو مینی فیگور ایرانی

عمدتا لگو مینی فیگور یا لگو کوچک یا لگو ریز  ، دارای قطعات کمتری هستند . بطوریکه تعداد قطعات این نوع لگو ، فقط به تعداد اعضای بدن هر فیگور می باشد.

همچنین به لحاظ اندازه نیز نسبت به لگو های وارداتی مشابه ، ابعاد نسبتا بزرگتر و ضخیم تری دارند. البته روز به روز به کیفیت ساخت این نوع لگو ها افزوده می شود.

از نظر تنوع شخصیت لگو ها نیز ، نسبت به لگوی خارجی ، تنوع کمتری دارند.

با این حال ، با توجه به آمار خرید لگو های ایرانی ، فروش لگو ایرانی روزبه روز ، افزایش پیدا کرده است. چرا که برخی از علاقه مندان به لگو ، از اندازه بزرگتر این از لگو ها ، رضایت دارند.عکس لگو مینی فیکور ایرانی
عکس های زیر مربوط به برخی از لگو های کوچک ایرانی است :لگو ماسک سوپرمن زامبی ایرانی

شماره 100

لگو ماسک سوپرمن زامبی ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک بتمن زامبی ایرانی

شماره 101

لگو ماسک بتمن زامبی ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک سوپرگرل زامبی ایرانی

شماره 103

لگو ماسک سوپرگرل زامبی ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک ددپول زامبی ایرانی

شماره 104

لگو ماسک ددپول زامبی ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک رابین زامبی ایرانی

شماره 105

لگو ماسک رابین زامبی ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک کاپیتان امریکا زامبی ایرانی

شماره 106

لگو ماسک کاپیتان امریکا زامبی ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک مردعنکبوتی زامبی ایرانی

شماره 107

لگو ماسک مردعنکبوتی زامبی ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک سوپرهیرو تانوس ایرانی

شماره 108

لگو ماسک سوپرهیرو تانوس ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک سوپرهیرو HawKeye ایرانی

شماره 109

لگو ماسک سوپرهیرو HawKeye ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک سوپرهیرو ایرون من ایرانی

شماره 110

لگو ماسک سوپرهیرو ایرون من ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک سوپرهیرو ویژن ایرانی

شماره 111

لگو ماسک سوپرهیرو ویژن ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماسک سوپرهیرو شازم ایرانی

شماره 112

لگو ماسک سوپرهیرو شازم ایرانی
لگو سوپرهیرو - لگو مینی فیگور مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپلگو فیگور بزرگ ایرانی

مدتی است که لگو هایی با اندازه بزرگ ، وارد بازار شده است . عمدتا این نوع لگو ها که ارتفاع آنها بیشتر از 20 سانتی متر می باشد ، بیشتر جنبه ویترینی و کلکسیونی دارند. از طرفی تعداد قطعات آنها بسیار کم بوده و معمولا به عنوان یک فیگور بزرگ یا لگو غول ، شناخته می شوند. ساخت لگو فیگور بزرگ ، تجربه جدیدی بود که مخاطبان خاص خود را تا حدودی جلب نموده است.لگو متوسط ایرانی

لگو های متوسط ایرانی ، در جعبه یا بسته بندی بزرگتری ، طراحی شده اند .

تعداد قطعات داخل این نوع لگو ها بیشتر است . یعنی علاوه بر هر مینی فیگور ، قطعات اضافی برای ساخت انواع ماشین لگویی  ( شامل لگو ماشین پلیس یا لگو ماشین جنگی و انواع لگو ماشین اتش نشانی )  ، هواپیما لگویی ، قایق لگویی ، لگو هلیکوپتر ، ایستگاه پلیس ، ایستگاه اتش نشانی و سایر موارد را شامل می شود.عکس لگو مینی فیکور ایرانی
عکس های زیر مربوط به برخی از لگو های متوسط ایرانی است :لگو ماشین اتش نشانی 3011 مدل ماسک ایرانی

شماره 113

لگو ماشین اتش نشانی 3011 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین و کامیون اتش نشانی مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماشین اتش نشانی 3012 مدل ماسک ایرانی

شماره 114

لگو ماشین اتش نشانی 3012 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین و کامیون اتش نشانی مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماشین کامیون اتش نشانی 3014 مدل ماسک ایرانی

شماره 115

لگو ماشین کامیون اتش نشانی 3014 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین و کامیون اتش نشانی مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو قایق اتش نشانی 3015 مدل ماسک ایرانی

شماره 116

لگو قایق اتش نشانی 3015 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین و کامیون اتش نشانی مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ایستگاه اتش نشانی 3016 مدل ماسک ایرانی

شماره 117

لگو ایستگاه اتش نشانی 3016 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین و کامیون اتش نشانی مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو قایق پلیس 2020 مدل ماسک ایرانی

شماره 118

لگو قایق پلیس 2020 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین پلیس - لگو قایق و هلیکوپتر مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماشین پلیس 2021 مدل ماسک ایرانی

شماره 119

لگو ماشین پلیس 2021 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین پلیس - لگو قایق و هلیکوپتر مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو هلیکوپتر پلیس 2022 مدل ماسک ایرانی

شماره 120

لگو هلیکوپتر پلیس 2022 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین پلیس - لگو قایق و هلیکوپتر مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ایستگاه پلیس 2023 مدل ماسک ایرانی

شماره 121

لگو ایستگاه پلیس 2023 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین پلیس - لگو قایق و هلیکوپتر مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماشین پلیس 2024 مدل ماسک ایرانی

شماره 122

لگو ماشین پلیس 2024 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین پلیس - لگو قایق و هلیکوپتر مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو ماشین پلیس 2025 مدل ماسک ایرانی

شماره 123

لگو ماشین پلیس 2025 مدل ماسک ایرانی
لگو ماشین پلیس - لگو قایق و هلیکوپتر مدل ماسک ایرانی

ارسال رایگان پستی - تیپاکس - باربری

تماس تلفنی   پیام واتساپ

لگو بزرگ ایرانی

لگو های بزرگ ایرانی ، دارای قطعات خیلی بیشتری هستند . معمولا این نوع لگوها مشابه لگو کلاسیک خارجی ، با هدف آموزشی ، طراحی شده اند. یعنی علاوه بر وجود مینی فیگور ، تعداد بسیار زیادی قطعات لگویی برای ساخت انواع مختلف اشکال و قطعات پازلی بزرگتر ، شامل می شوند.لگو خانه سازی یا لگو سطلی

لگو خانه سازی ، برخلاف سایر موارد ذکر شده ، عموما شامل عنوان قطعات لگویی یکسان با رنگ ها و اندازه های مختلف می باشند. بطوریکه با استفاده از این قطعات می توان علاوه بر خانه سازی ، اشکال و قطعات متنوع دیگری را ایجاد نموده . لگو های خانه سازی در بسته بندی های مختلف طراحی شده اند .

لگو کیفی ، لگو سطلی ، لگو جعبه ای ، از جمله انواع بسته بندی های این نوع لگو های می باشد.

همچنین علاوه برا عنوان لگو خانه سازی ،عناوین دیگری همچون لگو آجری ، آجرهای ساختنی ، ساختنی آجری ، سازه آجری ، لگو فله ، لگو بلوک سازی ، لگو خانه سازی ریز ، لگو بلوک خانه سازی ، خانه سازی سطلی ، در بازار لگو فروشی ، مطرح می شود.